Jak připravit data

1. kompozitní PDF u plnobarevného tisku
2. pro tisk přímými barvami použijte separace
do jednotlivých plátů s popsanými separacemi
3. obrázky v plném rozlišení (300 dpi)
4. soubor musí obsahovat písma,nebo písma převedená na křivky
5. u objektů musí být nastaven přetisk objektů
6. ořezové a pasovací značky nastavujte u všech dokumentů
7. u dokumentů "na spad" musí být nastaven přesah minimálně 3 mm.
8. u plnobarevného tisku musí být všechny objekty ve formátu CMYK (ne v RGB nebo Lab), přímé barvy nadefinovány dle Pantone
9. pro tisk přímými barvami vše převeďte na konkrétní přímé barvy PANTONE s číselným označením)
10. k souborům pro tisk je nutné přiložit maketu, odpovídající datovým podkladům, ze které je patrný výsledný formát produktu

Data pro výsekovou raznici

1. PDF soubor 1:1, černá barva.
2. tloušťka čáry minimálně 0,5 bodu
3. Výsek je označen následujícími typy čar:
- plná čára - linie výseku
- přerušovaná čára - linie rylovací (big)
- čerchovaná čára - perforace
tisklevne.cz - 2007 - 2021
Levný tisk letáků - Kvalitní a levný tisk letáků